Plaka Tanıma ve Otomatik Geçiş Sistemleri

Plaka Tanıma ve Otomatik Geçiş Sistemleri

Plaka Tanıma Sistemleri, taşıtları plakalarına bakarak insansız tanıyan bir uygulamadır. Plakaları tanımak için kamera ile gelen görüntüleri kullandığından dolayı,Plaka Tanıma Sistemi bir görüntü tanıma teknolojisidir.

Site otoparkları, ticari otoparklar, kara yolları ve güvenlik kontrol noktaları gibi birçok noktada kullanılan Plaka Tanıma Sistemi, giriş çıkışlar üzerinde daha yüksek kontrol ve denetim sağlar.

Plaka tanıma sistemleri, dijital görüntüler üzerinden karakter tanımlaması yaparak araçlara ait plakaların okunması için kullanılan yazılım tabanlı teknolojilerdir. Araç takiplerinin yapılması için kullanılmakta olan birçok sistem mevcuttur.

Fakat farklı uygulamalar için farklı donanımlar gerekebilir. Bütün araçların plaka bulundurma zorunluluğu olduğu göz önüne alındığında, plaka tanıma sistemlerinin kullanılması büyük kolaylık sağlamaktadır.

Plaka tanıma sistemleri kullanım açısından oldukça geniş bir yelpazeye sahip olmakla birlikte en çok trafik kontrolünde ve bina giriş/çıkışlarında kullanılmakta ve oldukça önem arz etmektedir.

Plaka Tanıma Sistemlerinin Çalışma Prensibi Nedir?

Plaka tanıma sistemi oldukça basit bir çalışma sistemini benimser. Kamera tarafından alınan araca ait görüntünün içerisindeki plaka bölgesi özel olarak ayırt edilir. Plakanın sahip olduğu görüntü, kullanılan yazılım tarafından işlenir.

Plakanın işlenmesi aşamasında, tüm karakterlerin bir yazı dizisine dönüştürülmesi sağlanır ve bu yazı dizisi üzerinden okuma gerçekleştirilir. Yazılım tarafından sağlanan okuma, veritabanı ile eşleştirilerek aracın bilgilerinin tamamına ulaşılabilmesi olanağı sağlanır. Plaka tanıma sisteminin çalışma sistemi pratik anlamda basit olsa da, içerik anlamında oldukça kompleks bir yapıya sahiptir.

Plaka Tanıma Sistemi Kullanım Alanları Neler?

Plaka tanıma sistemleri kullanım alanları oldukça geniş yelpazede değerlendirilir. Sundukları kolaylık açısından otomatik olarak plakaların okunarak tespit edilebilmesi olanağını beraberinde getiren plaka tanıma sistemi ile beraber kullanım alanı fark etmeksizin, tespit işlemlerinin tamamı net şekilde gerçekleştirilir.

Trafik Kontrolü
Trafik kontrollerinin aktif olarak yapıldığı noktalarda plaka tanıma sistemi kullanımı yaygındır. Araçların kime ait olduğunun ve şüpheli durumda olup olmadıklarının denetimini sağlayabilmek adına trafik kontrollerinde plaka tanıma sistemi sayesinde yüksek başarı elde edilir.

Toplu Kontu Giriş-Çıkışları
Güvenlik açısından tehdit yaşanmaması adına yaşam alanlarının giriş çıkış bölgelerinde plaka tanıma sistemi kullanılabilmektedir. Kullanım kolaylığının bulunuyor olması sayesinde, tüm yaşam alanlarının kontrol altında tutulabilmesi sağlanır.

Ülke Sınır Bölgeleri
Ülkeler arasında geçişi sağlayan sınır noktalarında plaka tanıma sistemi aktif olarak kullanılmaktadır. Sınır güvenliğinin tam anlamıyla başarılı şekilde sağlanabilmesi olanağını beraberinde getiren plaka tanıma sayesinde, olası sorunların önüne kısa süre içerisinde geçilebilmesi olanağı bulunur.

Üniversiteler
Üniversiteler, aktif olarak çok sayıda insanın bulunduğu bölgeler olmaları nedeniyle güvenlik önlemlerinin eksiksiz olarak alınması şartına sahiptirler. Plaka tanıma sistemi kullanımı sayesinde üniversitelere şüpheli araçların girişleri ve çıkışları engellenerek, gerekli güvenlik önlemlerinin alınabilmesi sağlanır.

Otoparklar
Çok sayıda aracın bulunduğu belediye otoparklarında, plaka tanıma sistemi ile girişlere izin verilmektedir. Plaka tanımanın aktif olarak çalışır durumda olmasıyla beraber, gelişigüzel şekilde araç girişinin önüne geçildiği gibi aynı zamanda kısa süre içerisinde gerçekleştirilen tespitle üst düzeyde güvenlik önlemi sağlanır.

Plaka Tanıma Sisteminin Avantajları Neler?

1-Şüpheli araç tespiti: Şüpheli araçların tespit edilebilmesi, geçmiş dönemlerde kameradan alınan görüntünün alınarak belirli bir yazılı listeyle eşleştirilmesiyle sağlanırdı. Plaka tanıma sistemi sayesinde tamamen otomatik olarak gerçekleşen çalışma sistemi, şüpheli araç tespitini gerçekleştirir.

2-Suçlu takibi: Plaka tanıma sistemi sayesinde sağlanan plaka okuması sayesinde suçlu takibi oldukça pratik seviyede gerçekleştirilebilir durumdadır.

3-Zaman tasarrufu: Plakaların minimum süre içerisinde işlenerek, eşleştirilebilmelerini sağlayan plaka tanıma sistemi ile beraber yüksek seviyede zaman tasarrufu sağlanır.

4-Etkili önlem alabilme: Araçların plakadan tespitinin gerçekleştirilmesiyle beraber, olumsuz sonuçlara karşı erken önlem alabilme ve hızlı müdahale gerçekleştirebilme ayrıcalığı sağlanır.

Plaka Tanıma Sistemleri Nasıl Çalışır?

Basitçe plaka tanıma sistemlerinin çalışma prensibinden bahsedecek olursak, bir kamera tarafından alınan araç görüntüsü içerisinden plakaya ait kısım seçilir. Daha sonra plakaya ait bu görüntü, kullanılan yazılımlar ile işlenir ve plaka üzerindeki karakterler bir yazı dizisine dönüştürülür. Ardından bu yazı dizisi kullanım amacına göre farklı yerlerde kullanılabilir.

Plaka Tanıma Sistemlerinin Bileşenleri Nelerdir?

– Kamera: Kullanılan kameralar yardımı ile araçlara ait görüntüler elde edilir.
– Aydınlatma: Işık miktarının az olduğu ortamlarda plakaların aydınlatılması için kullanılan ışıklandırmalardır. Sürücülerin dikkatinin dağılmaması için genellikle kızılötesi ışıklar kullanılır.
– Çerçeve Yakalayıcı: Görüntüdeki bilgilerin bilgisayar tarafından okunması için kullanılan bir ara yüzdür.
– Bilgisayar: Sistemin kontrolünü sağlayan, görüntüleri okuyan, işleyen, analiz eden, tanımlayan, ve diğer uygulamalarla çalışmayı sağlayan işletim sistemine sahip bilgisayarlardır.
– Donanım: Bağlantı elemanlarını, kontrol birimlerini ve benzer giriş ve çıkış elemanlarını barındıran kısımdır.
– Yazılım: Görüntülerin işlenmesi, algılanması ve değerlendirilmesi için kullanılan bilgisayar programlarıdır.
– Database: İşlenen görüntülerin eşleştirilmesi ve kaydedilmesi için kullanılan hafıza birimleridir.

Plaka Tanıma Sistemi Çalışma Aşamaları

Plaka tanıma sisteminin görüş alanına herhangi bir aracın girip girmediği çeşitli sensörler ile kontrol edilir. Eğer araç istenen mesafeye giriş yapmışsa plaka tanıma sistemine gerekli uyarılar gönderilir ve plaka tanımlama işlemi başlatılır.

Plaka aydınlatma sistemleri devreye girer ve aracın plakası aydınlatılır. Yeterince aydınlatılan plakanın görüntüleri kamera tarafından alınır. Daha sonra çerçeve yakalayıcı ara yüz yardımı ile plaka görüntüsünün hangi boyutlarda ve biçimde kaydedileceği ayarlanır.
Kaydedilen görüntüler görüntü işleme yazılımları ile değerlendirilir ve plaka okuması gerçekleştirilir. Okunan plaka bilgisi database ile karşılaştırılarak gerekli değerlendirmeler gerçekleştirilir.

Plaka Tanıma Yazılımlarının Çalışma Aşamaları

Plaka Lokalizasyonu: Plakalar farklı araçlarda farklı yerlerde yer alabilirler. Bir plakanın okunma işleminin gerçekleştirilmesi için öncelikle plakanın yerinin tespit edilmesi gerekir. Bu durumda plakanın şekliyle benzerlik gösterebilecek far, uyarı ışıkları, dikiz aynaları gibi diğer araç elemanları plaka ile karıştırılabilir.

Aynı zamanda hareket halinde olan araçların görüntülerine bozulmalar oluşabilir. Bu durumda plakaların şekilleri yeterince belirgin oluşmayabilir. Bütün bu etkenler göz önünde bulundurulmalı ve yazılımlar bu etkenlere uygun oluşturulmalıdır. Bu yüzden yeterli aydınlanmanın elde edilebilmesi ve görüntülerin net elde edilmesi amacıyla plaka üretimlerinde reflektör ürünler kullanılmaya başlanmıştır.

Plaka Boyutlarının Düzenlenmesi (Çerçeve Yakalama): Plakaların başarılı şekilde okunması için alınan plaka görüntülerinde plakalara ait karakterlerin yer alması gerekir. Her plaka farklı aydınlanma, farklı renk ve farklı puntoya sahip olabilir.

Alınan görüntülerde plaka üzerinde, plaka bilgilerinden hariç farklı bilgiler (Şehir bilgisi, telefon numarası, marka vb) bulunabilir. Bu yüzden plaka üzerinde bulunan karakterlerin algılanması ve diğer kısımlardan ayrıştırılması gerekir.

Normalizasyon: Plakaların aydınlatma miktarlarının farklı olmasından dolayı her görüntü farklı kontrastlarda tekrar değerlendirilerek en iyi sonuç elde edilmeye çalışılır.

Karakter Segmentasyonu (Karakter Ayrıştırması): Farklı kontrastlarda elde edilen ve normalizasyonu gerçekleştirilen görüntüler üzerlerindeki karakterlerin algılanması için karakter ayrıştırma işleminden geçirilir. Bu şekilde plaka üzerinde bulunan her bir karakter ayrı ayrı sınıflandırılır.

Optik Karakter Algılama (OCR): Karakter ayrıştırması yapılan plakalar optik karakter algılayıcı yazılımlar ile tek tek değerlendirilerek ayrıştırılan her bir karakter text bilgisine çevrilir.

Geometrik Analiz: Text olarak elde edilen plaka görüntüleri dizilimsel ve geometrik olarak incelenir ve her görüntünün hangi karaktere denk geldiği algılanır.

ISO Belgesi

Mdy Web Tasarım

G Belgesi

ISO 9001 Belgesi