Archive for Tag: Vücut Sıcaklığı Tespiti

Termal Kamera Vücut Isısı Ölçümü

Üniversite, Otel, Market, AVM, Şirket ve Fabrika girişlerinde Anlık Kişi Sayısı, Vücut Sıcaklığı ve Maske Kullanım Tespiti Üniversitelerde Termal Kamera Uygulamaları * Üniversitelerde gerek öğrenci ve akademisyenler gerekse Teknopark vb. alanlarda çalışanlar sebebiyle çok yoğun bir hareketlilik yaşanmaktadır. Keza...

Read More

ISO Belgesi

Mdy Web Tasarım

G Belgesi

ISO 9001 Belgesi