Network Ağ Anahtarları Switch

Network Ağ Anahtarları Switch

Network Ağ Anahtarları Switch’ler (yani anahtarlar) ortamı collission (yani çakışma) domain’lerine ayıran ve ikinci layer’da (yani katman) iş yapan cihazlardır. Üzerlerinde yer alan MAC Adres Table’ları (CAM Table) aracılığı ile ağ içerisinde cihazlar arasında unicast iletişim sağlarlar.

Switch’leri yeni bir network’te kullanmak istediğinizde, üzerlerinde bulunan yapılandırma bilgisini silmeniz gerekir. Eğer switch daha önce herhangibir network’te kullanılmadıysa üzerinde herhangi bir konfigürasyon bilgisi de bulunmayacaktır.

Switch’lerde açma ve kapama düğmeleri yoktur. Güç kablosu takıldığı anda switch açılır.

Switch üzerindeki ilk konfigürasyonu yapmak için konsol kablosu ile switch’e COM portundan bağlanmak gerekir. Bunu yapmamızın nedeni switch’in henüz uzaktan bağlanabileceğimiz bir ip adresinin olmamasıdır.

Switch’ler ve router’lar boot işlemleri sırasında üzerlerinde bulunan ışıklar vasıtasıyla boot işlemi hakkında bilgi verirler. Bu ışıklara LED denir.

Cisco switch’ler üzerinde system(SYST) ve redundant power suply (RPS) denilen iki adet sistem ile ilgili LED bulunur. Bunların dışında switch mode’larını belirlemek için bir mode butonu ve bu butonun etki ettiği LED’ler bulunur.

Switch, bağlı olduğu bilgisayarların haberleşmesini sağlayan ağ donanımıdır. Cihazların iletişimde bulunmasını sağlar. Bu cihazlar bilgisayar, diğer ağ donanımları, yazıcılar olabilir. Bazı kaynaklarda bağlı cihazlar, node(düğüm) olarakta geçer. Osi modelinin 2. ve 3. katmanlarında (Veri Bağı katmanı ve Ağ katmanı) çalışır. Switch, anahtarlama olarak adlandırılır. Üzerinde bulundurduğu portlara cihazlar bağlanır.

Switch bant genişliğini her port için aynı şekilde kullanır. Buna bir örnek verelim: mesela switch 50Mbps bant genişliğine sahipse, her portta 50Mbps genişliğe sahiptir. Herhangi bir port, başka bir porttaki bilgisayar ile bağlantı kurmaya çalıştığında diğer portlardaki cihazlar bundan etkilenmez. Bunun nedeni haberleşmenin mac adresi üzerinden yürümesidir.

ISO Belgesi

Mdy Web Tasarım

G Belgesi

ISO 9001 Belgesi